preskoči na sadržaj

Login
Korisnik:
Lozinka:

VIRTUALNA KNJIŽNICA

Slike Stobreča

 

POTEŠKOĆE U UČENJU

 

“Svaki učitelj je ponajprije učitelj humanosti,

a tek potom učitelj svoga predmeta.”

iz publikacije I ja mogu uspjeti ! -

Poliklinike za zaštitu djece grada Zagreba

 


Kada su jednu majku pitali o iskustvu podizanja djeteta s teškoćama u razvoju, ona je tada ispričala sljedeću priču:

"Kad očekujete dijete, to je kao da planirate putovanje iz snova u Italiju. Nabavite nekoliko vodiča i uz to isplanirate što ćete sve posjetiti. Koloseum u Rimu. Davida u Firenci. I svakako vožnja gondolom u Veneciji. Jako uzbudljivo! Nakon mjeseci iščekivanja putovanja iz snova, napokon stigne dan kada se kreće. Nakon nekoliko sati puta, avion slijeće. Iz pilotove kabine se čuje “Dobro došli u Nizozemsku”.

Vi se tada pitate: “Nizozemska?! Ali ja sam se prijavila za Italiju! Ja bih trebala sada biti u Italiji! Pa cijeli život sanjam da je posjetim.”

"Na žalost, došlo je do promjene u redu letenja. Sletjeli ste u Nizozemsku i tamo morate ostati."

Najvažnije je što vas nisu smjestili u neko prljavo mjesto, puno žohara. Jer Nizozemska je jednostavno drugačija. Nizozemska ne zvuči tako privlačno kao Italija, ali nakon što provedete tamo neko vrijeme, shvatite da Nizozemska ima vjetrenjače i tulipane. Ima svoje Rembrandte. I dok svi budu pričali o odmoru u Italiji, vi ćete cijeli život razmišljati o tome kako ste trebali otići u Italiju jer to je bio plan.

Taj osjećaj gubitka neće nikada otići. No, ako provedete život žaleći za Italijom, nikada nećete biti slobodni uživati sve ono što je drugačije i prekrasno u Nizozemskoj.*

*Priča Emily Perl Kingsley (UNICEF)

 

„Sami možemo toliko malo,

zajedno možemo toliko mnogo.“

Helen Keller


NIJE LIJENO I ZLOČESTO DIJETE...

...NEGO UČENIK S POTEŠKOĆAMA UČENJU enlightened

 

 

Ponekad se roditelji čude kako je baš to jedno dijete u obitelji postalo takvo („problematično“) kada su svu djecu u obitelji odgajali na isti način!

Ali, upravo tu leži problem. Svako je dijete, kao i svaki drugi član obitelji, osoba za sebe te prema tome roditelji trebaju prilagođavati svoje odgojne postupke. Ono što djeluje za jedno dijete, ne mora biti učinkovito u odgoju drugog djeteta!

Kao što će neko dijete u obitelji „tražiti“ da roditelji ulože više energije i vremena da mu pomognu, tako i učitelji ulažu više energije i vremena u radu s učenicima s poteškoćama. To naravno ne znači da će, pri tome, zanemariti ostale učenike!

Ponekad će se ostali učenici u razredu možda tužiti kako učitelji nisu „pravedni“ jer „popuštaju“ učeniku s poteškoćama.

yes Učenicima treba objasniti kako biti pravedan učitelj znači svakom učeniku drugačije pristupati – razumjeti po čemu je svaki učenik jedinstven – pa tako i onaj s poteškoćama u učenju.

Nismo svi isti – kako bi onda moglo biti pravedno postupati na isti način prema svima?!

heart

Poznati američki psiholog L. L. Thurstone izrekao je misao da je najveća nepravda nejednake tretirati jednako.

 

Jednaka prava i pravednost NISU istoznačnice!

Jednaka prava         -         Pravednost


heart

"Ako dijete ne može učiti na način kako ga poučavamo,

trebamo ga poučavati na način kako može učiti."

 


 

Tko su učenici s posebnim obrazovnim potrebama?

 

To su učenici čije su obrazovne i odgojne potrebe u toj mjeri različite od potreba većine njihovih vršnjaka pa zbog toga treba njihovo obrazovanje provoditi prema prilagođenim ili posebnim programima i primjerenim strategijama poučavanja.

 

To su:

 • darovita djeca i

 

 • djeca s različitim poteškoćama u razvoju.

Darovita djeca u sebi objedinjuju tri osnovne skupine, osobine: natprosječne opće ili specifične sposobnosti, motivaciju i visoki stupanj kreativnosti.

Saznaj više na: http://os-stobrec.skole.hr/skola/_kolski_psiholog/nadareni_u_eniki

 


heart

"Radi se ponajprije o djeci i mladima opterećenim tjelesno ili duševno.

Oni imaju pravo, kao i drugi u njihovoj dobi, upoznati "tajnu vjere".

Veće poteškoće koje oni susreću čine još zaslužnijim njihove napore

i napore njihovih odgojitelja."

Ivan Pavao II

 


Postoje različite vrste teškoća u razvoju:

 • oštećenja vida
 • oštećenja sluha
 • poremećaji govorno-glasovne komunikacije i specifične teškoće u učenju
 • poremećaji pažnje i hiperaktivnost
 • tjelesni invaliditet i kronične bolesti
 • mentalna retardacija
 • poremećaji u ponašanju i emocionalni poremećaji
 • autizam i njemu srodni poremećaji
 • prisutnost više teškoća

 

Radi se o objektivnim, biološki uvjetovanim teškoćama, koje na različite načine ometaju sposobnost razvoja i učenja pojedinog djeteta.

Ali, zbog nerazumijevanja djetetovih poteškoća, često možemo čuti:

"On / ona to može ako zaista želi ili ako se dovoljno potrudi"

 


heart

Lakše je razbiti atom nego predrasude.

Albert Einstein


primjer rukopisa učenika s disgrafijom:

 

Poteškoće u učenju - o čemu se tu radi?

 

enlightened to su poteškoće koje su vidljive u jednom ili više područja koja su važna u učenju:

čitanju (disleksija), pisanju (disgrafija), računanju (diskalkulija),

pažnji, shvaćanju, obradi informacija, pamćenju, komunikaciji,

koordinaciji i organizaciji pokreta (dispraksija), socijalnoj kompetenciji, emocionalnome sazrijevanju

enlightened nastaju (bolje rečeno, uočavaju se) na početku školovanja

enlightenedneće same nestati

enlightened učenici koji imaju ove poteškoće obično su prosječno i natprosječno inteligentni

enlightened možemo pomoći učenicima da nadvladaju ove teškoće

enlightened BUDITE STRPLJIVI!

Dijete može davati dojam nespretnosti i zaboravljivosti, kao da ne sluša ili djelovati lijeno, a može iskazivati neke emocionalne ili ponašajne probleme - otpor prema obavljanju školskih obveza. Imajte na umu da ni Vi ne volite raditi ono što Vam ne ide od ruke! Može biti izuzetno frustrirajuće kada hoćemo nešto napraviti, a nismo sposobni za to! Posebno, ako se radi o vještinama i aktivnostima koje naši vršnjaci svladavaju s lakoćom, a mi moramo uložiti ogroman napor. Često su ovakvi otpori i ponašanja posljedica loše slike o sebi koju učenik s poteškoćama s vremenom razvije. Nije rijetkost da se nakon nekog vremena, i roditelji osjećaju iscrpljeno...


heart

PJESMA ZA SVE

 

Umaram se

i ništa mi ne polazi za rukom.

Kad si u žurbi,

i želiš da i ja budem brz,

tada za sve treba više vremena.

Mogu raditi puno više,

no što misliš.

Kada mogu raditi onako kako ja želim.

 

Benkt-Erik Hedin


Neki pokazatelji poteškoća u čitanju*:

- teškoće u povezivanju glasova i slogova u riječi

- mijenjanje riječi premještanjem ili umetanjem slogova (vrata - trava, vino - novi);

- zamjena slova i slogova (do - od, pili - bili)

- pogađanje riječi (dobar - obad);

- izostavljanje i dodavanje glasova i slogova (brada - barada);

- brkanje redova teksta

ISPRAVAN TEKST PRIMJER KAKO GA ČITA UČENIK S DISLEKSIJOM
Najveća ljudska zajednica zove se država. Ona je

  domovina svih ljudi koji žive u njoj. Ako državi zaprijete

    vanjski neprijatelji, pozovu se odrasli muškarci pod oružje da

 brane domovinu. Za izdržavanje vojske, ali i za druge važne

  potrebe, npr. ceste, mostove, škole, plaćaju državljani poreze.

 Države kojima je na čelu vladar zovu se monarhije.

(Iz Povijesti staroga vijeka –za 5. r..- Država)

Naveća ljubsga sabnica zove se bržava. Ano je

donovina svi ljubi koje živi u noj.   Kao tržavi prijeti

vinski ne prijatelj, zovu se obrasli muški po ružje pa

drane damavinu. Za  isdržati vojsku, a i sa bruge važne

potrebe, npr. cestu, most, školu, blaća ..... bržavlji pozere.

 Držve ......je na čelu vlabar zovu se morhija.

 

 


     Neki pokazatelji poteškoća u pisanju*:

- teškoće u vezi grafem – fonem** i fonološkoj obradi

- zamjena oblikovno i zvučno sličnih slova,

- zrcalno pisanje slova i brojki (b - d),

- rukopis nečitak, pisanje sporo i s mnogo napora, teško slijedi pravac pisanja,

- izostavljanje slova, dijelova ili cijelih riječi,

- teškoće pri upotrebi pravopisnih pravila,

- izmijenjen redoslijed riječi u rečenici

 

**fonem = najmanja jedinica govora bitna za značenje (npr., izgovoreno slovo)    -   grafem =  fonem u pisanom obliku (napisano slovo)


 

   Neki pokazatelji poteškoća u računanju*:

- dijete zrcalno okreće znamenke, zamjenjuje jedan broj nekim drugim (čitanje, pisanje i kod upotrebe kalkulatora)

- kod računskih operacija ne može se automatski prisjetiti činjenica, dolazi do rezultata brojenjem, uglavnom na prste; neki ne zaboravljaju brojeve, nego sheme u koje ih treba smjestiti

- "+" prepoznaje kao "-", pa umjesto zbrajanja oduzima

- izostavlja, "preskače" jedan od obveznih koraka u rješavanju zadatka

- ako je u prvom zadatku na stranici bio znak "+", dijete zbraja u svim ostalim zadacima do kraja stranice bez obzira na to što se znak odavno promijenio

- loša orijentacija u prostoru i na tijelu, teškoće u prepoznavanju i usvajanju geometrijskih oblika; ne obazire se na prostorne odnose u kojima su objekti prikazani

- ne analizira zadatak prije nego što ga počne rješavati i ne provjerava rezultat

- dolazi do rezultata "prema osjećaju" ("Čini se da bi ovo moglo biti ispravno.")

- križa ili briše zapisani rezultat, trga ili ljutito gužva papir i baca ga u koš za smeće

 


Neki pokazatelji dispraksije:

- svako je dijete s dispraksijom pogođeno na drugačiji način i drugačijeg stupnja izraženosti teškoća, pa tako teškoće u organizaciji pokreta mogu biti vidljive na području jezika, percepcije i mišljenja (uočavaju se i prije školske dobi!)

- nezgrapnost, loša koordinacija pokreta, poteškoće u pisanju, zaboravljivost...


 

*prema "Djeca s posebnim potrebama", Suzane Leskovar


 

 

enlightened SAZNAJ VIŠE NA: http://www.poliklinika-djeca.hr/publikacije/i-ja-mogu-uspjeti/

                                                      http://www.hud.hr/   (Hrvatska udruga za disleksiju)

 

 


heart

Uključi me pa ću znati

Pokaži mi možda zapamtim

Reci mi i sigurno ću zaboraviti

 

                               Kineska poslovica


 

Treba znati da kada u školu krene učenik s poteškoćom, nemamo gotovih „recapata“.

Svako je dijete svijet za sebe koji treba upoznati i razumjeti!

 

U tom procesu saznavanja sudjeluju svi učitelji i stručni suradnici (školski psiholog, školski liječnik), i drugi stručnjaci izvan škole (po potrebi) zajedno s učenikom i njegovim roditeljima.

LOGOPEDI su stručnjaci za verbalnu – glasovnu komunikaciju. Bave se prevencijom, dijagnosticiranjem i tretmanom poremećaja svih procesa i funkcija koji su povezani s funkcijom govora (osobe s govornim smetnjama) te percepcijom i produkcijom usmenog i pisanog jezika (osobe sa poteškoćama u pisanju i čitanju), kao i oblicima neverbalne komunikacije (za osobe oštećenog sluha).

REHABILITATORI (ranije: defektolozi) rade s djecom koja imaju različite oblike teškoća i poremećaja u razvoju kao što su: oštećenja vida, oštećenja sluha, mentalna retardacija, neurorazvojne teškoće, autizam, motorički poremećaji i kronične bolesti, komunikacijske teškoće i poremećaji, teškoće i poremećaji čitanja i pisanja, teškoće učenja. Njihov rad uključuje preventivne postupke, dijagnosticiranje teškoća i njihov tretman uz savjetovanje roditelja i učitelja o najboljim metodama i postupcima u radu s ovom djecom s posebnim potrebama.

 

Pri tome se u svom radu škola, odnosno učitelji i stručni suradnici kada su u pitanju učenici s poteškoćama rukovode brojnim pravilnicima, iz kojih donosimo mali dio...

 

 

PRAVILNIK (2015.)

 

O OSNOVNOŠKOLSKOM I SREDNJOŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU UČENIKA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU

 

 


 

PRAVILNIK O NAČINIMA, POSTUPCIMA I ELEMENTIMA
VREDNOVANJA UČENIKA U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI

Kod učenika s teškoćama treba vrednovati njegov odnos prema radu i postavljenim zadacima te odgojnim vrijednostima.

Dakle, učenik se pri ocjenjivanju uspoređuje sam sa sobom!


Načine, postupke i elemente vrednovanja učenika s teškoćama, koji savladavaju individualne

programe i posebne kurikulume uključujući i vladanje, učitelji/nastavnici trebaju primjeriti teškoći i osobnosti učenika.

Tekst Pravilnika: http://www.os-stobrec.skole.hr/skola/ploca?news_id=19

U međuvremeno usvojene su izmjene i dopune postojećeg pravilnika.

Zakon o odgoju i obrazovanju predviđa mogućnost angažiranja u školi i suradnika u odgojno-obrazovnom i nastavnom radu koji sukladno potrebama školske ustanove pomažu odgojno-obrazovni i nastavni rad - pomoćnici u nastavi i osobni pomoćnici za učenike s teškoćama.

U svojim nastojanjima da osvijesti i približi teškoće s kojima se neki učenik suočava, ostalim učenicima u razredu ili njihovim roditeljima, kako bi upoznali, razumjeli razlike u ponašnju ili učenju te bili spremni pomoći i podržati svog vršnjaka na pravi način, škola ipak mora voditi računa i o Zakonu o zaštiti osobnih podataka.  Svako dijete, tako i ono s teškoćama, ima pravo na svoju intimnost i privatnost!

Susret i suživot s djecom različitih sposobnosti i poteškoća, prilika je za svako dijete da postepeno spoznaje svijet oko sebe u svoj njegovoj različitosti.

Prilika je to i za razvoj većeg samopoštovanja zbog pomaganja drugima, kao i za učenje novih socijalnih vještina interakcije s djecom različitih sposobnosti.


heart

"Sreću nam ne donosi ono što vidimo i dodirujemo, ni ono što drugi čine za nas, nego ono što mislimo da možemo osjetiti i učiniti za drugog, a onda za sebe same."

Helen Keller

 


heart

Nije problem kako se riješiti razlika, već kako zajedno živjeti s tim razlikama.

Tagora


yes Dobro je znati da osim „glavne“ poteškoće, djeca s poteškoćama u učenju mogu (bez namjere da nekog povrijede):

 • ponašati se „djetinjasto“
 • biti neodlučna, impulzivna, lako povredljiva i povučena
 • poznavati pravila, ali ih se ne pridržavati
 • izbjegavati kontakt očima
 • gurati, hrvati i dodirivati druge bez nekog razloga

yesTakođer, dobro je znati da učenici s teškoćama mogu imati:

 • dijelove dana kada su ranjiviji,
 • biti osjetljiviji na neočekivane događaje te se
 • teže nositi s izazovnim ponašanjem vršnjaka.

 

 


heart

"Moji prijatelji ispisali su priču mog života.

Na bezbroj načina preokrenuli su moje mane u sjajne prednosti i omogućili mi da koračam smireno i sretno pod sjenkom mog nedostatka."

Helen Keller

Brze poveznice


Školski vrt


Vremenska prognoza

TražilicaOglasna ploča

Kalendar
« Srpanj 2022 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
Prikazani događaji


šk. god. 2021./2022.

status Eko škole od 13. svibnja 2016. g. 


Anketa
Doručak je važan obrok u danu. Doručkujem:

Korisni linkovi

Forum

Arhiva dokumenata

Brojač posjeta
Ispis statistike od 29. 8. 2011.

Ukupno: 690871
Danas: 109
preskoči na navigaciju