preskoči na sadržaj

Login
Korisnik:
Lozinka:

VIRTUALNA KNJIŽNICA

Slike Stobreča

 

VIZIJA I MISIJA ŠKOLE

 

Na sjednici Učiteljskog vijeća,

održanoj 18. lipnja 2014. g.,

učiteljice i učitelji, stručne suradnice i ravnateljica definirali su

temeljne vrijednosti škole te njenu viziju i misiju.

 

TEMELJNE VRIJEDNOSTI

(redoslijed ne određuje važnost)

Etičnost

Kvaliteta

Inovativnost

Timski rad

Otvorenost

Razumijevanje

Empatija

Osobna predanost

Motivacija

Kritičko razmišljanje

Stručnost

Usmjerenost na učenika

VIZIJA OŠ STOBREČ:

Naša je vizija suvremeno opremljena škola,

s prepoznatljivim školskim vrtom,

te školskom sportskom dvoranom,

učionica punih djece,

u kojoj učenici, učitelji i roditelji

zajedno koračaju

u suglasju s vremenom.

 

MISIJA OŠ ŠKOLE:

Osnovnu djelatnost škole, odgoj i obrazovanje djece, ostvaruju motivirani učitelji primjenom suvremenih načela i metoda rada, kao i komunikacijske i informatičke tehnologije, u partnerstvu s roditeljima i lokalnom zajednicom - turističkom destinacijom.

Pri tome se škola oslanja na svoj posebni resurs - veliki školski vrt, koji ima višestruku ulogu kao edukativan i terapijski prostor škole, otvoren prema mjestu.

Ova se djelatnost ostvaruje u sigurnom okruženju za učitelja i učenika u kojem oboje poznaju svoja prava i odgovornosti.

Osobna predanost učitelja svom zvanju, stručno usavršavanje i timski pristup omogućuju konstantnost kvalitete u svakodnevnom radu.

O školi


Upisno područje Osnovne škole Stobreč je naselje Stobreč i ulice:

Biokovska, Cetinska, Gospe od Mira, Hercegovačka, Imotska, Ivankova, Knezovića dvori, Klanci, kralja Držislava, Mornarska, Omladinsko šetalište, Put Miluša, Put Orišca, Ribarska, Stepinčeva, sv. Lovre i Zagrebačka (Narodne novine, 86/2018).

 

   *       

Osnovna škola Stobreč je smještena na zapadnom dijelu mjesta Stobreča, na uzdignutom položaju, iznad mora.

                Sa sjeverne strane Škole se prilazi stepeništem. S lijeve strane prilaz uokviruju male zelene površine na kojima je zasađeno dosta cvijeća, ukrasnog bilja, stablo topole, lovori te tri stabla koštela. Zapadno od prilaza pruža se uska zelena površina cijelom dužinom i spaja sa zelenom površinom na južnoj strani koja je po kvadraturi najveća.

                Južnu zelenu površinu, koja se pruža dužinom cijele Škole, presijeca lijevo i desno kamenita staza koja vodi od Škole do ruba školskog vanjskog prostora. Na ovim površinama zasađeno je nisko ukrasno bilje i cvijeće, te nekoliko palmi i dr. 

Jugoistočni dio školskog vrta je gospodarski - tu se smjestio maslinik te nasadi šipka.

                Na sjeveroistočnom dijelu pored Škole nalaze se dva veća betonirana prilaza između kojih se nalazi zelena površina zasađena stablima i ukrasnim biljem. 

                OŠ STOBREČ arhitektonski i prostorno odgovara potrebama škole s obzirom na broj učenika, broj učionica, zatim prostora namijenjenih stručno razvojnoj službi, administrativno-tehničkom osoblju. 

               Škola ima 13 učionica sa kabinetima koji su projektom planirani kao specijalizirane učionice od kojih su 4 učionice s 2 kabineta za razrednu nastavu, 9 učionica sa 6 kabineta za predmetnu nastavu, te knjižnicu i prostoriju u kojoj se izvodi nastava informatike. Škola je opremljena školskim klupama, stolicama i školskim pločama, projektorima te s 2 pametne ploče, a učionice se koriste kao klasične učionice. Informatička učionica je opremljena pripadajućom opremom.

 

Od školske godine 2014./2015. učenicima su na raspolaganju dvije prostorije koje smo prenamijenili i opremili za potrebe izvođenja nastave iz Tjelesne i zdravstvene kulture i svlačionice, budući da Škola nema školsku sportsku dvoranu ni školsko igralište.


 *fotografija preuzeta s:

http://www.konstruktor-plit.hr/reference/tabid/905/agentType/View/PropertyID/153/sortBy/Published/PropertyTypeID/12/Default.aspx 


 
Organizacija nastave

                                                                     

Nastava se odvija u jutarnjoj smjeni i u međusmjeni. U Školi imamo ukupno 16 razrednih odjela:

Broj razrednih odjela I - IV: 8

Broj razrednih odjela V - VIII: 8

 

 

Broj djelatnika:

a) učitelja razredne nastave: 8

b) učitelja predmetne nastave: 17

c) stručnih suradnika: 2 (knjižničarka i psihologica)

d) pomoćnika u nastavi: 

e) ostalih djelatnika: 6

Ravnateljica Škole: Marina Baćak, prof.

Samovrednovanje u osnovnim školama

Škola je za šk. go. 2019./2020. planirala provedbu postupka samovrednovanja tijekom 2. polugodišta. S obzirom na pojavu epidemije zaraze Covidom-19, te posljedični prelazak na nastavu na daljinu, umjesto uobičajenog, dosadašnjeg načina samovrednovanja, Škola je provela online ispitivanje učenika i učitelja o iskustvima u nastavi na daljinu. 

Prikaz rezultata bit će objavljen u privitku ove stranice.


Škola je i u šk. god. 2018./2019. provela postupak samovrednovanja. 

Izvješće možete pročitati u privitku ove stranice.


Škola je i u šk. god. 2017./2018. provela postupak samovrednovanja. 

Izvješće možete pročitati u privitku ove stranice.


Škola je i u šk. god. 2016./2017. provela postupak samovrednovanja. 

Izvješće možete pročitati u privitku ove stranice.


Škola je i u šk. god. 2015./2016. provela postupak samovrednovanja. Novost je da je prvi put postupak proveden elektroničkim putem, a učenici, roditelji učitelji su aplikaciji mogli pristupiti putem interneta, uz pomoć lozinke.

Rezultate možete pročitati u privitku ove stranice.

 


Škola, prema Godišnjem planu i programu za šk. god. 2014./2015., planira provesti postupak samovrednovanja, u čemu će aktivno sudjelovati učenici i razrednici sedmih razreda.

Postupak samovrednovanja u šk. god. 2014./2015. proveden je u Tjednu naše škole (kraj svibnja, početak lipnja 2015.), anonimnim ispunjavanjem anketnih upitnika. Postupak primjene upitnika provodili su učenici 7.a. Primijenjeni su upitnici za učitelje, učenike 4. i 7. razreda te za njihove roditelje.

U unosu rezultata u bazu podataka i obradi rezultata sudjelovali su učenici 7.a i 7.b.

Rezultate možete pogledati u prezentaciji koju možete otvoriti u dnu ove podstranice.

 

 


Škola, prema Godišnjem planu i programu za šk. god. 2013./2014., planira provesti postupak samovrednovanja, u čemu će aktivno sudjelovati učenici i razrednici sedmih razreda.

Izvješće

OŠ Stobreč je u svom Godišnjem planu i programu za šk. god. 2013./2014. planirala provesti postupak samovrednovanja u čemu su aktivno sudjelovali učenici i razrednici sedmih razreda.

Tim za kvalitetu činili su ravnateljica, psihologinja, knjižničarka, učiteljice matematike (Sanja Koštić) i informatike (Marija Knezović) te razrednice sedmih razreda (Silvana Bilić-Kovačević i Edita Klarić).

Učenici 7. razreda sudjelovali su u osmišljavanju anketnog lista te su proveli anketu među učenicima i učiteljima od 1. do 8. razreda. To je bio njihov razredni projekt. Sudjelovali su u unošenju odgovora u baze podataka, obradi podataka i njihovom predstavljanju u školi. Koristili smo: anketni list za učitelje, anketni list za učenike od 4. do 8. razreda te anketni list za učenike od 1. do 3. razreda. Iz ankete učenika i učitelja od 4. do 8. r.:

PO ČEMU JE NAŠA ŠKOLA PREPOZNATLJIVA?

Učitelji kažu:

Učenici kažu:

1. Po ugodnoj atmosferi

2. Po dobrim učiteljima

3. Po zanimljivim projektima

4./5. Po uređenom okolišu

4./5. Po uspjehu učenika na natjecanjima

6. Po uređenom školskom prostoru

1. Po uspjehu na natjecanjima

2. Po zanimljivim projektima

3. Po uređenom okolišu

4. Po dobrim učiteljima

5. Po uređenom školskom prostoru

6. Po ugodnoj atmosferi

ŠTO JE UČENICIMA VAŽNO U ŠKOLI?

Učitelji kažu:

Učenici kažu:

1.Dobiti što bolje ocjene

2.Družiti se s prijateljima

3.Naučiti što više

4.Provući se uz što manje truda

5.Poštivanje učenika

6.Poštivanje učitelja

7.Zanimljivost nastave

1.Dobiti što bolje ocjene

2.Naučiti što više

3.Družiti se s prijateljima

4.Poštivanje učitelja

5.Poštivanje učenika

6.Zanimljivost nastave

7.Provući se uz što manje truda

ŠTO JE UČITELJIMA VAŽNO?

Učitelji kažu:

Učenici kažu:

1.Razumijevanje onoga što se uči

2.Da ih se poštuje

3.Surađivanje i pomaganje

4.Postavljanje pitanja i iznošenje mišljenja

5.Disciplina na satu

6.Dobre ocjene

1.Razumijevanje onoga što se uči

2.Da ih se poštuje

3.Disciplina na satu

4.Surađivanje i pomaganje

5.Postavljanje pitanja i iznošenje mišljenja

6.Dobre ocjene

ŠTO VAS NAJVIŠE ZANIMA NA WEBU ŠKOLE?

Učitelji kažu:

Učenici kažu:

1.Fotografije događaja u školi

2.Učenički radovi

3.Izvješća o uspjesima učenika

4.Vremenik pisanih provjera

1.Fotografije događaja u školi

2.Vremenik pisanih provjera

3.Izvješća o uspjesima učenika

4.Učenički radovi

POŠTUJE LI ŠKOLA DOVOLJNO RAZLIČITOSTI SVIH UČENIKA?

Učitelji kažu:

Učenici kažu:

Da - 100% učitelja

Da - 76,77% učenika

IMAMO LI DOVOLJAN IZBOR INA?

Učitelji kažu:

Učenici kažu:

Da - 73,08% učitelja

Da - 64,10% učenika

-Učenici 6. razreda najzadovoljniji su INA-om (prosječna ocjena 4,68)

-Učenici 8. razreda su najmanje zadovoljni INA-om (prosječna ocjena 3,71)

KOJOJ ODRASLOJ OSOBI BI SE UČENIK OBRATIO U NEPRILICI?

Učitelji kažu:

Učenici kažu:

1.Ravnatelju

2.Učitelju

3.Psihologinji ili knjižničarki

4.Roditelju

5.Razredniku

1.Učitelju

2.Ravnatelju

3.Psihologinji ili knjižničarki

4.Razredniku

5.Roditelju

U KOJOJ MJERI UČITELJI BRINU O RADU I USPJEHU UČENIKA?

Učenici 4. razreda ocijenili su brigu učitelja najvećom prosječnom ocjenom - 4,2

Učenici 8. razreda ocijenili su brigu učitelja najnižom prosječnom ocjenom - 3,3

KOLIKO RODITELJI BRINU ZA USPJEH U ŠKOLI?

Učenici 5. razreda su najvišom ocjenom ocijenili brigu svojih roditelja - 4,88

Učenici 7. razreda su najnižom prosječnom ocjenom ocijenili brigu svojih roditelja za uspjeh u školi - 4,34

Odgovori učenika od 1. – 3. razreda u samovrednovanju Škole:

 • 83% voli ići u školu
 • 14 % ponekad voli ići u školu
 • 3% ne voli ići u školu
 • 88% se osjeća sigurno u školi
 • 12% se ponekad osjeća sigurno u školi
 • 72% se voli javljati i odgovarati na pitanja
 • 22% ponekad
 • 6% ne voli
 • 88% se u školi dobro ponaša
 • 15% ponekad
 • 88% u školi nauči puno korisnih stvari
 • 5% ponekad
 • 7% ne nauči
 • 53% u školi nije dosadno
 • 18% ponekad
 • 29% dosadno mi je u školi
 • 76% zanimljivo mi je u školi
 • 17% ponekad
 • 7% nije mi zanimljivo
 • 78% smatra da učiteljica misli da je dobar učenik
 • 21% ponekad
 • 1% ne smatra
 • 93% smatra da su domaće zadaće korisne
 • 6% ponekad
 • 1% ne smatra
 • 92% kaže da im učiteljica ponovi gradivo ako nisu razumjeli
 • 7% ponekad
 • 1% ne
 • 27% smatra da učiteljica strogo ocjenjuje
 • 20% ponekad
 • 53% ne smatra

 

 


 

U šk. god. 2011./2012. smo proveli anketiranje učenika, roditelja i učitelja u školi. Tijekom 2012./2013. smo unosili podatke u elektroničku bazu i proveli obradu rezultata.

Izvješće je u privitku ove stranice.

 


enlightenedSamovrjednovanje je proces sustavnog i kontinuiranog praćenja, analiziranja i procjenjivanja uspješnosti vlastitoga rada. Znanstveno utemeljenim ispitnim materijalima provjeravaju se znanja, kompetencije i vještine učenika, a analiza rezultata ispita polazište je za raspravu o kvaliteti škole i uspješnosti nastavnoga procesa.

Samovrjednovanje započeto analizom rezultata ispita vanjskoga vrjednovanja, nastavlja se analizom rezultata popratnih upitnika za učenike, roditelje i učitelje i završava određivanjem smjernica za daljnji razvoj škole.

enlightenedPolazišta za samovrjednovanje

Proces samovrjednovanja proistječe iz pretpostavki da su značajne one promjene koje dolaze iznutra te da su ljudi predani onome u što se dobrovoljno uključuju.

 

enlightenedCiljevi samovrjednovanja

Kako bi samovrjednovanje bilo učinkovito škole bi trebale definirati ciljeve svog samovrjednovanja. U europskoj se praksi često mogu susresti ovi opći ciljevi:

 • unaprjeđivanje kvalitete škole kao organizacije;
 • unaprjeđivanje kvalitete nastavnika kao profesionalaca;
 • unaprjeđivanje postignuća učenika, bolji rezultati (ocjene, završni ispiti).

Iz navedenih općih ciljeva mogu se izvesti specifični ciljevi:

 • snimanje postojeće situacije u školi (dijagnostička funkcija);
 • opisivanje funkcioniranja škole kao organizacije;
 • opisivanje procesa učenja;
 • prikupljanje informacija o metodologiji i strategijama učenja u školi;
 • omogućavanje dostupnosti učenika informacijama;
 • prepoznavanje uvjeta daljnjeg razvoja (funkcije unaprjeđivanja);
 • motiviranje zaposlenika i učenika (motivacijska funkcija).

Samovrjednovanje škole prvenstveno nam koristi kako bismo zajednički sa svim subjektima unutar škole kao i vanjskim partnerima mogli

 • prepoznati ključne jakosti (snage);
 • identificirati prioritete za razvojni plan škole;
 • identificirati područja kvalitete koje škola želi zadržati i koja treba unapređivati;
 • prikupiti pokazatelje kvalitete rada za izvješće o radu škole.

enlightenedPodručja samovrjednovanja

S obzirom da se u procesu samovrednovanja škola promatra u cjelokupnoj svojoj djelatnosti, a ne samo kroz završna postignuća učenika, potrebno je vrjednovati sljedeće aspekte škole:

 • uvjete u kojima djeluje (input),
 • proces i
 • rezultat (output).

Pod uvjetima se podruzumijeva infrastruktura, financije, menadžment osoblja, osiguranje kvalitete, karakteristike učenika koji su se upisali u školu, podrška vanjskih struktura, podrška unutarnjih struktura, vanjska i unutarnja komunikacija.

Glavna područja praćenja procesa su kurikulum, povratna informacija učenicima, postignuće i školska klima.

Rezultati se mogu promatrati kroz postignuća učenika i zadovoljstvo svih partnera škole.

 

Brze poveznice


Školski vrt


Vremenska prognoza

TražilicaOglasna ploča

Kalendar
« Srpanj 2022 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
Prikazani događaji


šk. god. 2021./2022.

status Eko škole od 13. svibnja 2016. g. 


Anketa
Doručak je važan obrok u danu. Doručkujem:

Korisni linkovi

Forum

Arhiva dokumenata

Brojač posjeta
Ispis statistike od 29. 8. 2011.

Ukupno: 690871
Danas: 109
preskoči na navigaciju