preskoči na sadržaj

Login
Korisnik:
Lozinka:

VIRTUALNA KNJIŽNICA

Slike Stobreča

 

Dobrodošli na kutak za učitelje

Najveća nada svake zemlje leži u primjerenu školovanju mladosti.

 

Erazmo


eTwinning

je jedna od aktivnosti programa Erasmus+, najvećega programa Europske unije u području obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta.

Programom Erasmus+ i pripadajućim aktivnostima poput eTwinninga strateški upravlja Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

Agencija za mobilnost i programe  Europske unije akreditirana je nacionalna agencija nadležna za upravljanje decentraliziranim aktivnostima programa Erasmus+ u Republici Hrvatskoj, kao i nizom pripadajućih aktivnosti što uključuje i eTwinning.

Pri Agenciji djeluje Nacionalna služba za podršku korisnicima eTwinninga, a mogućnosti koje  pruža ovaj program ažurno se objavljuju na mrežnim stranicama http://www.etwinning.hr/

S obzirom na brojne mogućnosti koje pruža ova mreža i pozitivna iskustva njezinih korisnika Ministarstvo poziva odgojno-obrazovne radnike da se registriraju na eTwinningi istražuju mogućnosti koje su im na raspolaganju.

Time jačaju međunarodnu dimenziju svoje škole te mogu razmjenjivati nastavne metode i materijale s kolegama u inozemstvu, što će zacijelo utjecati i na povećanje kvalitete rada škole.

Naglašavaju kako registrirani pojedinci odnosno ustanove iz kojih dolaze nisu obvezni pokrenuti eTwinning projekte, no svejedno mogu koristiti pregršt mogućnosti umrežavanja i usavršavanja.

 

 


 

Primjena ICT Curricula u predmetnoj nastavi osnovne škole i Priručnik o implementaciji

 

Međupredmetni IKT kurikul i prateći digitalni nastavni materijali nastali kao rezultat projekta „Razvoj elemenata kvalifikacija, programa i kurikula u dijelu računalne kompetencije u osnovnoškolskom obrazovanju – ICT Curricula“, koji obuhvaćaju hrvatski jezik, matematiku, fiziku, kemiju, biologiju, engleski jezik, povijest i geografiju od 5. do 8. razreda, postali su dostupni obrazovnoj zajednici.

Ovim kurikulom, koji prema Nacionalnom okvirnom kurikulumu obrađuje međupredmetnu temu uporaba informacijske i komunikacijske tehnologije u nastavi, obuhvaćeno je ukupno 90 nastavnih sati za svih osam ciljanih predmeta u dijelu gradiva koje se obrađuje u prvom polugodištu nastavne godine. Kurikul ima jasno postavljene ishode učenja kojima se razvijaju kompetencije vezane za predmet ali i digitalne kompetencije.

Kao pomoć učiteljima dostupan je i priručnik za implementaciju međupredmetnog IKT kurikula i digitalnih nastavnih materijala, koji sadrži tehničke pretpostavke i vještine nužne za uspješnu upotrebu digitalnih nastavnih materijala te konceptualni okvir kurikula kao i detaljne opise i razradu etapa nastavnog sata za svaki predmet.

Dokumenti se mogu otvoriti i preuzeti s dna ove podstranice.

 Obavijest o otvaranju mrežne stranice

CJELOVITE KURIKULARNE REFORME

Od 3. ožujka 2015. godine otvorena je mrežna stranica CJELOVITE KURIKULARNE REFORME. 

Sve relevantne informacije o Ekspertnoj radnoj skupini za provođenje Cjelovite kurikularne reforme za rani i predškolski, osnovnoškolski i srednjoškolski odgoj i obrazovanje, njenom radu te svim aktivnostima vezanim za kurikularnu reformu možete pogledati na mrežnoj stranici: http://www.kurikulum.hr/.

Sve upite vezane za kurikularnu reformu možete uputiti na e-adresu: ured@kurikulum.hr.

http://www.kurikulum.hr/

 


 

Učiti znači otkrivati ono što već znate.

  Raditi znači pokazivati da to znate.

  Podučavati znači podsjećati druge da to znaju jednako kao i vi.”

               Richard Bach

 


Besplatno korištenje i instalacija alata Office 365 za sve učenike i učitelje 

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta objavilo je uslugu besplatnog korištenja i instalacije alata Office 365 za sve učenike, učitelje i nastavnike hrvatskih osnovnih i srednjih škola. Rezultat je to suradnje Ministarstva s Hrvatskom akademskom i istraživačkom mrežom CARNet i tvrtkom Microsoft Hrvatska. Svim učenicima, učiteljima i nastavnicima osnovnih i srednjih škola ovime je omogućen besplatan pristup alatima Office 365, koji ostvaruju uz korištenje svog elektroničkog identiteta u sustavu AAI@EduHr.

Osim samog korištenja usluga Office 365 iz oblaka, svakom učeniku, učitelju i nastavniku omogućena je i instalacija alata Office 365 Pro Plus na pet računala i pet mobilnih uređaja (tableta, pametnih telefona).

 

Alati Microsoft Office 365 olakšat će komunikaciju između učenika i nastavnika te omogućiti dijeljenje materijala potrebnih za nastavu, čime će se podići učinkovitost procesa učenja. Alati uključuju: pristup e-pošti s 50 gigabajta slobodnog prostora, pristup OneDrive pohrani podataka u oblaku s jednim terabajtom slobodnog prostora po korisniku, Office alate (Word, Excel, PowerPoint, OneNote), društvenu mrežu Yammer, kao i Lync koji omogućuje audio i video konferencijske pozive te razmjenu poruka. Korisnici se sa svojim podacima prijavljuju https://office365.skole.hr/ i time dobivaju pristup svim Office 365 alatima i aplikacijama. Za korisničku podršku učenici i nastavnici mogu se obratiti CARNetovoj službi podrške na adresu helpdesk@carnet.hr.


 

Učitelj utječe na vječnost;

nikad ne može odrediti gdje prestaje njegov utjecaj.

Henry Adams

 

 


INOUČENICI

Od siječnja 2013. g., na snazi je PRAVILNIK O PROVOĐENJU PRIPREMNE I DOPUNSKE NASTAVE ZA UČENIKE KOJI NE ZNAJU ILI NEDOSTATNO ZNAJU HRVATSKI JEZIK I NASTAVE MATERINSKOGA JEZIKA I KULTURE DRŽAVE PODRIJETLA UČENIKA.

Također, Ministar je propisao PROGRAM HRVATSKOG JEZIKA ZA PRIPREMNU NASTAVU ZA UČENIKE OSNOVNE I SREDNJE ŠKOLE KOJI NE ZNAJU ILI NEDOVOLJNO POZNAJU HRVATSKI JEZIK.

Radi učinkovite integracije u sustav odgoja i obrazovanja Republike Hrvatske za učenika koji ne zna ili nedovoljno zna hrvatski jezik organizira se pripremna ili dopunska nastava.

Razina znanja hrvatskoga jezika provjerava se pri upisu učenika u školu:

 • standardiziranim ispitom znanja hrvatskoga jezika i
 • usmeno.

Provjeru znanja provode:

 • stručni suradnici škole (pedagog, psiholog i/ili stručnjak edukacijsko-rehabilitacijskoga profila),
 • učitelj razredne ili predmetne nastave te
 • učitelj hrvatskoga jezika i/ili stručnjak iz jezično-komunikacijskog područja, koji su imenovani u stručno povjerenstvo škole za utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta.

Odluku o uključivanju učenika u pripremnu ili dopunsku nastavu na temelju mišljenja stručnog povjerenstva škole i ureda donosi ured državne uprave u županiji.

Pripremna nastava za učenike osnovne i srednje škole organizira se jedan ili dva sata dnevno u trajanju od 70 sati, a uz suglasnost Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.

Nakon završetka pripremne nastave stručno povjerenstvo škole provjerava znanje hrvatskoga jezika pisanim i usmenim putem te dostavlja izvješće o postignutim rezultatima na ispitu povjerenstvu Ureda.

Kada se učenik istodobno uključi u redovitu nastavu, njegovo pohađanje neće biti vrednovano ocjenom, nego samo praćenjem u smislu socijalizacije i učenja jezika. Uključivanjem u redovitu nastavu svih nastavnih predmeta propisanih nastavnim planovima i programima, učenik se prati i vrednuje u skladu s individualnim napredovanjem.

U privitku je Priručnik AZOO-a INOJEZIČNI UČENIK U OKRUŽENJU HRVATSKOG JEZIKA:

 


"U ovom životu mi ne možemo činiti velike stvari.

Možemo samo činiti male stvari s velikom ljubavlju."

Majka Tereza


Vijesti...

29.8.2014.

Ministar znanosti, obrazovanja i sporta donio je

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o tjednim radnim obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi

koji je objavljen u Narodnim novinama 103/2014.,

a može se naći i u privitku ove stranice.


 

Ako želiš odgajati djecu, moraš bogato oblikovati i svoj život.

Čitaj, posjećuj kazalište, voli prirodu,

pokušaj osjetiti samoga sebe koliko god možeš.

Sve što se u tebi zbiva, sve što u tebi može zaživjeti,

u konačnici će koristiti pedagogiji.

Wilczynska, S.

 


 

Novosti s mrežnih stranica Agencije za odgoj i obrazovanje

objavljeni rezultati istraživanja TALIS 2013.

 

OECD je objavio rezultate istraživanja TALIS (Teaching and Learning International Survey) provedenog 2013. godine u dokumentu „Rezultati TALIS-a 2013: Međunarodni pogled na poučavanje i učenje“ (TALIS 2013 Results: An International Perspective on Teaching and Learning).

Istraživanje je pokazalo da većina učitelja voli svoj posao, unatoč tome što ne dobivaju dovoljno potpore i priznanja na razini škole te nemaju odgovarajući ugled u društvu.

U istraživanju je sudjelovalo više od 100.000 učitelja i ravnatelja s razine nižeg srednjeg obrazovanja (učenici dobi 11-16 godina) iz 34 države svijeta.

Svrha istraživanja je pomoći državama u podizanju kvalitete učiteljskog zanimanja na temelju usporednih podataka o tome tko su učitelji i kako oni rade.

Pokazalo se da države čiji učitelji smatraju da su cijenjeni u društvu postižu bolje rezultate u istraživanju PISA.

Dokument izvješća na engleskom jeziku dostupan je na http://www.oecd.org/edu/school/talis-2013-results.htm

Hrvatska je također sudjelovala u ovom istraživanju, a u Hrvatskoj i učitelji naše škole.

Kategorije u kojima kod hrvatskih učitelja postoje velika odstupanja od prosjeka ostalih država koje su sudjelovale u istraživanju su:

 • postotak ženskih osoba ravnatelja škole (Hrvatska  59.9%, TALIS prosjek 49.4%);
 •  
 • uvjerenje ravnatelja da je učiteljsko zanimanje cijenjeno u društvu (Hrvatska 18.2%, TALIS prosjek 44.0%);
 •  
 • sudjelovanje učitelja u formalnom programu pripravništva (Hrvatska 68.0%, TALIS prosjek 48.6%);
 •  
 • sudjelovanje u profesionalnom razvoju u posljednjih 12 mjeseci (Hrvatska 96.8%, TALIS prosjek 88.4%);
 •  
 • velika potreba za razvojem vještina rada s učenicima s posebnim potrebama (Hrvatska 32%, TALIS prosjek  22%);
 •  
 • uvjerenje učitelja da pomažu učenicima cijeniti učenje (Hrvatska 52.1%, TALIS prosjek 80.7%);
 •  
 • uvjerenje učitelja da je njihovo zanimanje cijenjeno u društvu  (Hrvatska 9.6%, TALIS prosjek 30.9%).

 

Dva dokumenta o ovom istraživanju i rezultatima dobivenim u našoj zemlji možete pročitati u privitku (na engleskom jeziku, za sada).


“Pravi smisao učenja je potpaljivanje plamena,

a ne punjenje praznih posuda”

Sokrat

 


 

O kurikulumskoj kulturi...

Naša se škola uključila u projekt  "Razvoj kurikulumske kulture: osnaživanje škola za razvoj i implementaciju školskog kurikuluma".

Projekt provodi Institut za društvena istraživanja u Zagrebu uz partnerstvo Foruma za slobodu odgoja, a sve podržava i Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta te Agencija za odgoj i obrazovanje.

Tročlani tim škole pohađao je pripremnu edukaciju koja se u Splitu, u svibnju 2014. g., organizirala za škole - sudionice projekta u Splitsko-dalmatinskoj županiji.

SAZNAJ VIŠE NA:  http://www.skolskikurikulum.com.hr/

U proteklih desetak godina u Hrvatskoj su ostvarene pretpostavke za uvođenje značajnih promjena nacionalnog kurikuluma i obrazovnog sustava. Definiran je Hrvatski nacionalni obrazovni standard, prihvaćen Hrvatski kvalifikacijski okvir te izrađen Nacionalni okvirni kurikulum. Za uspješnu realizaciju reforme kurikuluma, školama i obrazovnom sustavu općenito potrebna je podrška u jačanju kompetencija za kvalitetan razvoj kurikulumske kulture.

Cilj ovog projekta je osnažiti dionike obrazovnog sustava za djelotvoran razvoj, implementaciju i evaluaciju školskih kurikuluma u obveznom obrazovanju. Kako razvoj i primjena školskih kurikuluma u školama pretpostavljaju sinergijsko djelovanje širokog kruga obrazovnih aktera, ovaj će projekt svojim aktivnostima obuhvatiti brojne relevantne dionike u obrazovanju – predstavnike nadležnih agencija, školske ravnatelje, učitelje, nastavnike i stručne suradnike.

U projekt je uključeno 60 škola iz 10 županija (Koprivničko-križevačka, Ličko-senjska, Osječko-baranjska, Primorsko-goranska, Sisačko-moslavačka, Splitsko-dalmatinska, Šibensko-kninska, Vukovarsko-srijemska, Zagrebačka i Grad Zagreb).

Očekivani rezultati projekta odnose se na educiranje nastavnika iz uključenih škola za razvoj školskih kurikuluma koji su prilagođeni okruženju same škole te prenošenje stečenih iskustava na škole koje nisu bile izravno uključene u projekt.

 

 


Da te Bog sačuva raditi u prosvjetnoj struci.

Svega se trebaš bojati,

svak' ti se pača u posao i

svak' misli da ti mora pokazati kako i on nešto zna.  

N.V. Gogolj

 

 


Novosti s mrežnih stranica Agencije za odgoj i obrazovanje

yes Promoviranim mentorima i savjetnicima plaće će rasti 13, odnosno 20 posto

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta i Agencija za odgoj i obrazovanje upriličili su 25. travnja 2014. godine u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici svečanu promociju odgojitelja, učitelja, nastavnika i stručnih suradnika koji su ponovno izabrani u zvanje mentora i savjetnika.

Odluku o ponovnom izboru u zvanje mentora i savjetnika dobilo je 502 odgojno-obrazovnih radnika iz predškolskih ustanova (53), osnovnih škola (270) te srednjih škola i učeničkih domova (179). Napredovanjem u zvanje želi se nagraditi najbolje u sustavu, simbolično ovom svečanom promocijom, a u materijalnim pravima povećanjem plaća.

Uz postojećih sedam posto mentorima i 12 posto savjetnicima, promoviranim će plaće rasti dodatnih šest, odnosno osam posto. Naime, nedavnom Odlukom Vlade o  koeficijentima složenosti poslova u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima koeficijent za izračun plaća mentorima povećao se za šest posto, a savjetnicima osam posto. U sustavu odgoja i obrazovanja je 65 tisuća odgojno obrazovnih radnika, a promoviranih mentora i savjetnika negdje oko pet tisuća.

U zvanje mentora ili savjetnika biraju se odgojno-obrazovni radnici koji svojim radom, stručnošću, pedagoškim i metodičkim odlikama te pozitivnim nastojanjima postižu uzorne rezultate u izravnom odgojno-obrazovnom radu, izvannastavnim aktivnostima te izvannastavnim stručnim radom pridonose unapređivanju procesa poučavanja, razvoju cjelokupne odgojno-obrazovne djelatnosti svoje ustanove te hrvatskoga odgojno-obrazovnog sustava u cjelini.

 


http://openeducationeuropa.com/hr

PORTAL

OPEN EDUCATION EUROPA

Europska Komisija pokrenula je Open Education Europa u Rujnu 2013 kako bi pružili jedinstvenu poveznicu za Europska Otvorena Obrazovna Sredstva. Ovaj portal je utemeljen na osnovi elearningeuropa.info portala, aktivnog od 2002 kako bi podržao preobrazbu obrazovanja kroz tehnologiju. Danas, sa više od 38,000 registriranih korisnika sa prosjekom od 55,000 posjeta na mjesec, postao je ključni forum za istraživanje promjena i inovacija u obrazovanju.       
Glavni cilj Open Education Europa portala je da spoji sva postojeća spremišta različitih jezika unutar Europskih Otvorenih Obrazovnih Sredstava kako bi ih takve mogao ponuditi učenicima, učiteljima i znanstvenicima.
 

Open Education Europa je dinamična platforma građena najsuvremenijom izvornom tehnologijom, nudeći alate za komunikaciju, dijeljenje i rasprave. Portal je sastavljen od 3 glavne sekcije:      

 
● Sekcija potrage sadrži MOOC-e, tečajeve, i Otvorena Obrazovna Sredstva od vodećih Europskih institucija. Svaka institucija je isto prikazana u ovoj sekciji usporedo MOOC-a, tečajeva, i Otvorenih Obrazovnih Sredstva koje pruža. 


● Sekcija dijeljenja je prostor u kojem se korisnici portala (naučnici, nastavnici, političari, učenici i ostali nositelji interesa) spajaju kako bi podijelili i raspravljali o rješenjima za različiti spektar obrazovnih pitanja pomoću blogova, dijeljenja događanja, i sudjelovanja u tematskim raspravama.   


● Opširna sekcija je dom eLearning Papers-a - najposjećeniji e-žurnal svijeta koji se bavi otvorenim obrazovanjem i novim tehnologijama- , te pruža iscrpnu listu projekata iz EU-fondova, i ističe najnovije vijesti o otvorenom obrazovanju kao i o najrelevantijim nedavno objavljenim znanstvenim člancima.       

   

 


 

Javni poziv vrtićima, osnovnim i srednjim školama za iskazivanje interesa za sudjelovanje u provedbi programa Ruksak (pun) kulture - Umjetnost i kultura u vrtiću i školi za 2014. godinu

Rok: 24. ožujka 2014.
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta i Ministarstvo kulture sklopili su, u rujnu 2013. godine, Sporazum o suradnji u provedbi programa Ruksak (pun) kulture - Umjetnost i kultura u vrtiću i školi za 2014. godinu, nacionalnog dopunskog programa podrške u vrtićima, osnovnim i srednjim školama, a vezano uz umjetnost i kulturu, koji će u hrvatskim vrtićima i školama provoditi stručnjaci – književnici, likovni i kazališni, glazbeni i plesni umjetnici.
 
Ruksak (pun) kulture dio je kulturne politike Vlade Republike Hrvatske za vrtiće, osnovne i srednje škole, odnosno, djeca od tri godine i učenici od 6 do 18 godina korisnici su ovoga Programa. Riječ je o zajedničkoj inicijativi Ministarstva kulture i Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta i zajedničkom ulaganju područja obrazovanja i područja kulture na državnoj razini. Ruksak (pun) kulture zajednički je poduhvat obrazovnog i kulturnog sektora na nacionalnoj i lokalnoj razini, a da su pritom uključene sve županije i općine.
 
Ruksak (pun) kulture je projekt koji omogućava usvajanje i približavanje umjetnosti i kulture djeci i mladima koji žive u sredinama s ograničenom dostupnosti kulturnim i umjetničkim sadržajima.
 
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta poziva Vas da, u razdoblju od 25. veljače do 25. ožujka 2014. g., iskažete interes za sudjelovanje i prijavite se za provedbu programa i/ili radionica za Ruksak (pun) kulture u Vašoj ustanovi.
 
Konačnu odluku o izboru vrtića i osnovnih i srednjih škola, u kojima će se provesti navedeni programi i/ili radionice za Ruksak (pun) kulture, donijet će Ministarstvo kulture.
 
OBRASCI se nalaze na stranicama Ministarstva: http://public.mzos.hr/Default.aspx?art=13040&sec=2194
 

Besplatna aplikacija za učitelje i roditelje:

http://www.mojrazred.info/


Ideja ovog site-a je da predstavnici roditelja, kao administratori uređuju minisite pripadajućeg razreda i na jednostavan način komuniciraju sa roditeljima te učiteljima/učiteljicama (profesorima, razrednicima). Ujedno je i efikasna zamjena za oglasnu ploču, roditeljske sastanke, informativku...


Ja sam, doduše, samo jedan čovjek,

ali nisam nitko.

Ne mogu postići sve,

ali mogu učiniti nešto malo;

i upravo zato jer ne mogu postići sve,

počet ću s ono malo, što mogu učiniti.

Edward Everett Hale

 


enlightened  Agencija za odgoj i obrazovanje je od 1. ožujka 2012.  godine pokrenulo stručno usavršavanje u sklopu kojega  će stručni suradnici pedagozi, psiholozi, stručnjaci edukacijsko-rehabilitacijskog profila i knjižničari u zvanju mentora i savjetnika održavati stručna predavanja/prezentacije na školskoj razini u okviru sjednica učiteljskog/nastavničkog vijeća.

Ovim konceptom stručnog usavršavanja, koji je nadogradnja postojećeg, osnovnim i srednjim školama ponudit će se mogućnost da na sjednicama učiteljskog/nastavničkog vijeća stručni suradnici promovirani u zvanju mentora ili savjetnika održe prezentaciju/predavanje na jednu od tema za koju su educirani (teme se mogu naći na stranicama AZOO-a).

Svi učitelji naše škole koji su zainteresiran da se ovaj tip stručnog usavršavanja održi u našoj školi molimo da se s prijedlogom teme jave stručnim suradnicama ili ravnateljici.

 

 

 

enlightened Od 1. siječnja 2011. godine za sve odgojno-obrazovne radnike prijavljivanje na stručne skupove u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje obvezno je isključivo putem e-aplikacije. Svim sudionicima stručnih usavršavanja e-aplikacija omogućava prijavljivanje na stručni skup u bilo kojem trenutku i s bilo kojeg mjesta, osuvremenjuje rad s novim tehnologijama, osigurava svakom odgojno-obrazovnom radniku prijavu, daje pravovremene povratne informacije o prijavljivanju, omogućava pouzdano izdavanje potvrda i pridonosi kvalitetnijoj pripremi i organizaciji stručnih skupova.

Sve upute nalaze se na stranicama AZOO-a:

http://www.azoo.hr/index.php?option=com_content&view=article&id=1228&Itemid=103
 

 

Brze poveznice


Školski vrt


Vremenska prognoza

TražilicaOglasna ploča

Kalendar
« Srpanj 2022 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
Prikazani događaji


šk. god. 2021./2022.

status Eko škole od 13. svibnja 2016. g. 


Anketa
Doručak je važan obrok u danu. Doručkujem:

Korisni linkovi

Forum

Arhiva dokumenata

Brojač posjeta
Ispis statistike od 29. 8. 2011.

Ukupno: 690871
Danas: 109
preskoči na navigaciju