2022-02-07 13:04:50

4.b na prometnoj edukaciji

Danas je 4.b bio na prometnoj edukaciji o sigurnosti u pprometu na gradskom poligonu gdje su sudjelovali u prometukao pješaci i biciklisti. Evo malo prometnog ugođaja...

Učiteljica:

Ivana Bačić

 


Osnovna škola Stobreč