2020-11-20 08:39:21

Upute za učenike 5. i 7. razreda kako aktivirati sim karticu na tabletu

U privitku je prikazan postupak po koracima za uspješno podešavanje APN postavki.


Osnovna škola Stobreč