2020-07-15 12:21:04

Odluka o korištenju komercijalnih drugih obrazovnih materijala u školskoj godini 2020/2021.

Osnovna škola Stobreč donosi Odluku o korištenju komercijalnih drugih obrazovnih materijala u školskoj godini 2020/2021.

 

Odluka se nalazi u privitku.


Osnovna škola Stobreč